SKLEP

Dofinansowania REYPOL SP. Z O.O.

Informacje o otrzymanej dotacji

W ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś priorytetowa1. Przedsiębiorcza polska Wschodnia 2014-2020  Firma REYPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Instytucją pośredniczącą w projekcie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie ul. Pańska 81/83.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).

Efektem otrzymanego wsparcia jest zachowanie płynności finansowej i utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie miejsc pracy.

Wartość projektu w ramach umowy POPW.01.05.00-06-0304/20-00. Wynosi 244 271,37 PLN. Miejsce realizacji projektu : województwo lubelskie , powiat puławski, gmina Janowiec miejscowość Janowiec ul. Spółdzielcza 5.

Dane kontaktowe

ul. Spółdzielcza 5
24-123 Janowiec

tel. +48 81 880 42 42 (43)
fax +48 81 880 42 44
e-mail: reypol@reypol.com.pl